Icona Färg & Interiör Landskrona – Butiken har upphört